Photo
GILTIG FABRIKATIONSGARANTI     GRÅ MARKKNADEN       PRODUKTER & KUNDTJÄNST     ÄKTA PRODUKTER       EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRVARNING

Giltig Fabrikationsgaranti
Fabrikanter av lyxklockor kommer inte att stå för tillverkargaranti om klockan inte handlats av en auktoriserad återförsäljare. Att vara en auktoriserad klockhandlare innebär att tillverkaren (t ex Omega) har gett återförsäljaren (Wohlin Urhandel) tillståndet att sälja klockan och utfärda tillverkarens garanti. Många onlineförsäljare idag är INTE auktoriserade. Fabrikanter kommer endast svara för tillverkargaranti vid det fall klockan inhandlats av en auktoriserad återförsäljare.Fabrikanten kräver att inköpskvittot och/eller garantibevis skall vara stämplat av återförsäljaren. Aktörer från den ”grå marknaden” lämnar ut garantikortet på följande vis, ett tomt garantikort, eller ett garantikort som blivit stämplat av någon annan återförsäljare.Fabrikanten kan kräva att du ger en kopia av kvittot samt att stämpeln från återförsäljaren finns på garantikortet.

Icke auktoriserade "grå marknaden" aktörer kan INTE stämpla din tillverkargaranti så att den är giltig.