Photo
GILTIG FABRIKATIONSGARANTI     GRÅ MARKKNADEN       PRODUKTER & KUNDTJÄNST     ÄKTA PRODUKTER       EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRVARNING

Grå marknaden
Eftersom obehörig "grå marknads"-aktör inte kan erbjuda en giltig garanti från fabrikanten, erbjuder de sin egen garanti.
Denna "andrahandsgaranti" har flera potentiella problem:
Klockfabrikanterna begränsar sin distribution av reservdelar till ENDAST auktoriserade servicecenter.
Om en klocka behöver en reservdel (och alla klockor behöver eventuellt service och reservdelar), så uppstår komplikationer.
Dessa företag erbjuder sig att laga klockor där de inte utan vidare har tillgång till originalreservdelar.
Garantin kan inte matcha fabrikantens garanti när det gäller längd eller täckning.
Den grå marknadens aktören använder normalt inte fabrikscertifierade urmakare och vet inte hur man korrekt utför service på klockan.
Om återförsäljaren går i konkurs, har du ingen garanti alls. Då är deras garantier värdelösa.
Vid svårare och mer kostsamma fel finns det anledning att tro att ”grå-marknads”-aktörer inte kommer att svara för legitima
   garantianspråk från kunderna.