Wohlin Urhandel grundades år 1858 av Per Nilsson Wohlin (1837-1889). Han lärde sig yrket hos Petter Carlsson Kjellberg i Kristianstad, vars ena dotter var gift med Per. Efter Pers bortgång 1889 övertogs Wohlin Urhandel av Daniel Fredrik Capo (1845-1912) som också studerat urmakeri hos samma urmakare. Daniel var måg till P. N. Wohlin och flyttade 1868 från Kristianstad till Stockholm för att sköta verksamheten.

Under denna period fick Wohlin Urhandel ryktet som en etablerad klockbutik som erbjöd såväl traditionella som välkända varumärken. Butiken växte framgångsrikt under dessa år och etablerade sig starkt hos återförsäljarna i branschen. En grosshandlarverksamhet med ur bedrevs parallellt med butiken och denna övertogs senare av Gyllenberg & Rosengren. Deras partihandel bedrevs från en våning ovanför butiken på Stora Nygatan 25 i Gamla Stan, se foton nedan.

Efter Daniel Fredrik Capos bortgång 1912 togs butiken över av hans dotter Elsa Maria Capo som drev familjeföretaget vidare mellan 1911-1935 och även omvandlade firman till ett aktiebolag 1935. Hans Erik Ljungström (1910-1998) tog efter 28 års anställning slutligen över butiken 1955 som redan då var väletablerad på den svenska marknaden. De erbjöd flera välrenommerade varumärken som endast såldes exklusivt på Wohlin Urhandel.

Servicenivån har genomgående varit hög under alla dessa år. I slutet av 90-talet köptes rättigheterna till Wohlin Urhandel, som idag ligger på Biblioteksgatan 12, av Roger Lakhwani / Lakhwani Group, som har mångårig erfarenhet inom klockbranschen. Lakhwani Group har omsorgsfullt vårdat det goda ryktet. Än idag sitter klockan i form av ett stort fickur kvar på fasaden i Gamla Stan (Stora Nygatan 25), där allting startade!

Per Nilsson Wohlin (1837-1889) Grundare Wohlin Urhandel2018-02-25T03:09:54+01:00
Daniel Fredrik Capo (1845-1912) Wohlin Urhandel2018-02-25T03:10:04+01:00
Hans Erik Ljungström (1910-1998) Wohlin Urhandel2018-02-25T07:40:26+01:00